17. 2. 2019

Vodní nádrže a manipulace na nádržích ve správě Povodí Moravy III.

Jak již jsme na portálu Naše voda avizovali, chceme našim čtenářům přiblížit některé ze zajímavých příspěvků z letošní konference Vodní nádrže 2012. Dalším z nich je třetí část příspěvku vedoucího vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy Marka Viskota.

Vodohospodářské řešení nádrže – podklad pro manipulace

Vodohospodářské řešení nádrže je jedním z podkladů, které jsou zohledňovány při návrhu hospodaření s vodou v nádrži k zabezpečení účelů, ke kterým má vodní nádrž sloužit. Vodohospodářským řešením se simuluje provoz nádrže za určitá období. Různými navrženými variantami řešení je vypočítávána nejčastěji zabezpečenost podle trvání a testuje se, za jaké období dojde k selhání nádrže.

Zabezpečenost dle trvání se vyjadřuje v procentech

Zabezpečenost je definována jako délka období, po které je zaručena stanovená dodávka vody, vyjádřená v procentech z délky celého posuzovaného období. Toto kritérium vychází z ČSN 75 24 05 Vodohospodářskářešení vodních nádrží. Zabezpečenost účelů nádrže podle trvání by neměla klesnout pod 95 %, u nejvýznamnějších účelů pod 99,5 %. Pro řešení se na Povodí Moravy, s.p. používá matematický simulační model „Vodohospodářské řešení nádrží“. Tento speciální SW produkt byl sestaven a naprogramován pro vodohospodářský dispečink Povodí Moravy a v principu umožňuje přímé bilanční řešení zásobní funkce nádrže v chronologické průtokové řadě, kde se krok za krokem sledují změny v nádrži v závislosti na přítoku, odtoku a odběru. Pro potřeby vyjádření účinků nádrže se tyto známé průtokové poměry chápou tak, že se budou vyskytovat i v budoucnu (simulační řešení).

V případě selhání nádrže, kdy hladina klesne až na stálé nadržení, se předpokládá zastavení všech odběrů a do toku se bude vypouštět pouze přitékající množství vody. Procento selhání nádrže je jedním z hlavních kritérií při vyhodnocování všech variant vodohospodářského řešení. Vodohospodářské řešení nádrže je přešetřováno např. v rámci zpracování manipulačníchřádů vodních nádrží, posouzení výše povolovaných odběrů apod.

Výsledkem vodohospodářské řešení nádrže je dispečerský graf, který je jedním z hlavních podkladů pro manipulaci na vodní nádrži. Příklad: Na VD Vranov se postupuje dle dispečerského grafu s 5-ti regulačními stupni. Minimální nadlepšený průtok je 3,4 m3/s-1. Minimální průtok pod VD Vranov je 2,4 m3/s-1. Dle úrovně hladiny v nádrži jsou postupně omezovány povolené odběry (např. závlahy, vodárenské odběry apod.). Dalším podkladem pro řízení manipulací na vodních dílech je automatický monitoring Povodí Moravy, s.p.

Jak získáváme naměřená data z terénu?

Povodí Moravy, s.p. provozuje síť automatického monitoringu na vodních tocích, vodních dílech a srážkoměrech. V provozu je 126 měřících stanic na vodních tocích, 34 měřících stanic na vodních dílech a 50 srážkoměrných stanic. Data jsou přenášena pomocí GPRS spojení přímo na vodohospodářský dispečink se záložní komunikací přes pevné linky a mobilní spojení. Údaje jsou využívány např. pro manipulace na vodních dílech, pro účely ochrany před povodněmi, pro vnitřní účely podniku, pro zajištění bezpečnosti vodního díla (TBD), pro bilanční účely apod. Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích, stavy na vodních dílech a srážky jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách:

● Povodí Moravy, s.p.: www.pmo.cz,

● Vodohospodářský portál: voda.gov.cz.

Závěr

Vodní nádrže již mnohokrát v minulosti potvrdily svoji nezastupitelnou roli. Za povodňových situací významně přispěly k transformaci povodňových vln a tím ke snížení povodňových škod, ale také v obdobích sucha dlouhodobě zlepšují situaci na vodních tocích a i pro jednotlivé odběratele.

Marek Viskot, vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy, s.p.

 

30.10.2012 7.29, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Vodlesa

Kalendář Akcí

<< Únor 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotoblog

více >

RYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORARYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORA
Foto: Nina Havlová

Video dne

více >